ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนดรุณวิทยากร อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

พฤศจิกายน 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

  หน้าแรก     ประวัติโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน  

ประวัติของโรงเรียน

             โรงเรียนดรุณวิทยากร    แยกมาจากโรงเรียนประชาบาล ตำบลลำดวน  ๑  (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)  วัดปทุมโสภา  ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านลำดวน

              เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๗ได้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลลำดวน ๒(ดรุณวิทยากร) เริ่มแรกอาศัยเรียนที่วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม(วัดเหนือ)ตำบลลำดวน  เป็นการชั่วคราว   โดยมีนาย  กิมหัว  ไหหลำ  เป็นครูใหญ่หลังจากนั้นทางราชการได้แต่งตั้งนายอรัญ  อินทรนุช เป็นครูใหญ่ ได้ขอที่ดินจากราษฎรบ้านยางจรม  ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ทางทิศเหนือสุดของหมู่บ้าน(ปัจจุบันขึ้นอยู่กับบ้านโคกตระมูง)  และได้ปลูกสร้างอาคารเรียนชัวคราวเปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ 

                    ต่อมาประมาณ  ๒  ปีเศษคณะครูและชาวบ้านเห็นว่าที่ตั้งของโรงเรียนไม่เหมาะสมที่จะตั้งโรงเรียนถาวร  จึงได้ขอแลกเปลี่ยนที่ดินจากราษฎรบ้านยางจรม  มาทางทิศใต้  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันนี้

                    ในการย้ายโรงเรียนมาปลูกสร้างครั้งนั้น  ทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณมาสมทบ  เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐  บาท  ปลูกสร้างอาคารแบบทรงมะลิลาชั่วคราวโดยมีขนาดกว้าง ๑๒  เมตร  ยาว ๒๗  เมตร  แต่ไม่สามารถสร้างได้แล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ  หลังจากนั้นได้มีการแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   คือนายคูณ   รุจิยาปนนท์     นายเชื่อม  กิ่งแก้วและนายถนอม  สุภิษะ  ตามลำดับ

                     ปี  พ.ศ.๒๕๘๗  ทางราชการได้แต่งตั้งนายปริก   อินทรนุช  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่นายปริก  อินทรนุช  เห็นว่าอาคารเรียนชำรุดหักพังใช้การไม่ได้   จึงได้ขอความร่วมมือจากนายดอม   นาคดี ผู้ใหญ่บ้าน  คณะครู  พร้อมด้วยราษฎรบ้านยางจรมช่วยแรงงานและทุนทรัพย์  สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่  เป็นแบบทรงปั้นหยา  หน้ามุขกลางหันหน้าไปทางทิศใต้  ขนาดความกว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว ๒๑เมตร  จำนวน ๕  คูหา   สูงจากพื้นดิน  ๒  เมตร  หลังคามุงด้วยหญ้าคา

 

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.82.87.254
คุณเข้าชมลำดับที่ 129,336

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
โรงเรียนดรุณวิทยากร
หมู่ที่ 10 บ้านโคกตระมูง ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
Email : rongkudwai@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.